Министрите от кабинета "Борисов-3" предлагат депутатите да ратифицират гаранционното споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка за интерконектора Гърция-България. Това е едно от приетите на днешното заседание на МС решения.

Причината е сключен на 10 октомври 2019 г. договор за финансиране на междусистемната газова връзка Гърция-България между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД. Споразумението е подписано в София от българска страна на 14 октомври 2019 г. и в Люксембург от страна на Европейската инвестиционна банка на 17 октомври 2019 г. 

Борисов убеден - интерконекторът България-Гърция е диверсификация

Борисов убеден - интерконекторът България-Гърция е диверсификация

Той е сред ключовите приоритети на българското правителство

Предоставянето на държавна гаранция в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. по заемните споразумения във връзка с финансирането на проекта е предвидено в чл. 70, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Ратифицирането на гаранционното споразумение е предварително условие за усвояване на средствата от заема от ЕИБ в размер на 109.9 млн. евро. С влизането му в сила ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнението на проекта, който е стратегически за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона. 

Борисов и Ципрас направиха първа копка на газовия интерконектор
Обновена

Борисов и Ципрас направиха първа копка на газовия интерконектор

Очаква се диверсификация на източниците и доставките на газ за България

Изграждането на междусистемната връзка Гърция-България ще отвори допълнително трасе към Южния газов коридор между пазарите на Югоизточна Европа и Централна Източна Европа.

Така ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на газ. Осигурявайки достъп до алтернативни източници на природен газ, проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България е ключов за гарантиране на енергийната сигурност както в България, така и в целия район на Югоизточна Европа. Той ще съдейства и за увеличаване конкурентоспособността на националната и регионалните икономики, обясниха от МС.