Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев да бъде удостоен с висшето офицерско звание "генерал". Това предлагат министрите от кабинета "Борисов-3" на президента Румен Радев, който издава указите за кадрови промени, съобщиха от МС.

Ген. Андрей Боцев е новият началник на отбраната

Ген. Андрей Боцев е новият началник на отбраната

Ген. Боцев е удостоен със звание "генерал-лейтенант"

Ген.-лейтенант Пламен Атанасов навършва пределна възраст за заеманото звание и той е предложен за освобождаване от длъжността заместник-началник на отбраната. За неговия пост е предложен генерал-майор Димитър Илиев, който ще бъде освободен като заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун. За него се готви повишение в чин - генерал-лейтенант.

Бригаден генерал Иван Ортоманов е предложен за освобождаване като директор на дирекция "Операции и подготовка" в МО. Той ще заеме поста на ген.-майор Димитър Илиев - заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун и ще бъде удостоен със звание генерал-майор. За директор на дирекция "Операции и подготовка" и удостояване със звание бригаден генерал е предложен полк. Маргарит Михайлов. Сега той е заместник-началник на щаба на Сухопътните войски.

Бригаден генерал Иван Лалов е предложен за освобождаване от длъжността командир на 3-а авиационна база. Предвижда се той да стане заместник-командващ на Съвместното командване на силите и да бъде повишен в звание - генерал-майор.

Да заеме овакантената длъжност командир на авиобазата, както и за удостояване със звание бригаден генерал е предложен сегашният заместник-командир на базата полк. Димитър Петров.

За назначаване за заместник-командир на ВМС и удостояване със звание флотилен адмирал е предложен капитан І ранг Георги Пенев, в момента началник на щаба на ВМС.

Заместник-директорът на Служба "Военна информация" полк. Пламен Ангелов е предложен за директор на Службата и удостояване със звание бригаден генерал. Той ще поеме поста от бригаден генерал Светослав Даскалов, който ще бъде освободен от военна служба поради навършване на пределна възраст за заеманото звание.

Полк. Васил Лазаров е предложен за длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, както и за удостояване със звание бригаден генерал.

Директорът на дирекция "Логистика" в МО полк. Митко Григоров е предложен за удостояване със звание бригаден генерал.

Министрите предлагат на президента да промени Указ 85/2012, с който са утвърдени длъжностите във въоръжените сили и в НСО, за които се изискват висши офицерски звания. Предложението е висше офицерско звание генерал-майор (контраадмирал) да се изисква и за длъжността директор на Щаба на отбраната. Неговите функции са свързани с организиране дейността на административните звена в Щаба на отбраната като стратегически военен щаб на въоръжените сили.