Проект на решение за приемане на отчета за дейността на фонд "Тютюн" и годишния финансов отчет за 2005 г. ще разгледа на днешното си заседание Министерският съвет.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за приемане на правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, съобщава БТА. 

В същото време се очаква Народното събрание да продължи гласуването на второ четене на промените в Закона за енергетиката.

Следващи точки в програмата на депутатите са обсъждането на първо четене на промените в Закона за здравното осигуряване и на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Очаква се и второто четене на изменения в Наказателния кодекс и обсъждането и гласуването на първо четене на новия Граждански процесуален кодекс.