Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2019 г. в размер до 28 млн. лв.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Правителството одобри и допълнителни 10 млн. лв. за МВР. Те ще бъдат използвани за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция" - Спешни мерки.

Допълнителни средства се отпускат и за обезщетения в сферата на образованието. Одобрени са 17 860 249 лв.

Средствата ще получат общините за изплащане на обезщетения на персонала след прекратени правоотношения през месеците юли-август 2019 г.