Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха допълнителни разходи в размер на 6 693 500 лв. по бюджетите на Комисията за защита от дискриминация, Националната служба за охрана, Държавната агенция "Разузнаване", Националния статистически институт и община Марица за 2018 г.

Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. Средствата общо са в размер на 30 000 000 лв.

От тях 7 000 000 лв. са за издаването на българските лични документи, за сметка на предвидените по централния бюджет за 2018 г. и 23 000 000 лв. за неотложни разходи, свързани с текущата издръжка на министерството, за сметка на трансферите между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, одобрени с чл. 12, ал. 1, раздел III, т. 2 от Закона за държавния бюджета на Република България за 2018 г.

По бюджета на Комисията за защита от дискриминация парите са в размер на 125 000 лв. и са предвидени за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в регионалните офиси на Комисията и за откриване на шест нови регионални офиса.

Одобрените разходи за Националната служба за охрана са в размер на 1 700 000 лв., с които ще бъдат изплатени дължими обезщетения по Закона за НСО.

Парите по бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" са в размер на 1 000 000 лв., които са предназначени за издръжка на задграничната дейност на Агенцията.

За обезпечаване на направени разходи, свързани с дейности по Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., по бюджета на Националния статистически институт са одобрени допълнително 148 500 лв.

Одобрен е и трансфер в размер на 3 720 000 лв. по бюджета на община Марица за обект "Реконструкция на пътно кръстовище - Пътна връзка "Пловдив - АМ "Тракия" (възел "Запад")" с път за село Радиново и промишлено-търговска зона "Марица", община Марица, област Пловдив".

Средствата по бюджетите на НСО и НСИ се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г., а средствата по бюджетите на Комисията за защита от дискриминация, Държавната агенция "Разузнаване" и община Марица се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г., уточняват от МС.