С решение на Министерския съвет се откриват три процедури за възлагане на концесия за морските плажове "Крайморие" в община Бургас, "Приморско-юг" в община Приморско и "Лозенец" в община Царево. Предлага се срокът на концесиите да е 20 години, уточниха от МС.

Целта е да бъдат обезопасени плажовете и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесиите. Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж "Крайморие" е 47 232 лв. без ДДС, за плаж "Приморско-юг" - 109 747 лв. без ДДС и за плаж "Лозенец" - 141 139 лв. без ДДС.

Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обект на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Трите морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.