Малко над 300 пенсионери от цялата страна се събраха пред сградата на Министерския съвет в София. Те настояват за справедлив и спокоен живот.

Исканията им бяха представени по време на вчерашната пресконференция в БТА.

Текстът на декларацията, приета от 9 пенсионерски организации и Съюза на офицерите и сержантите от запаса:

От 01 юли 2019 г. да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за 2016 и 2017 г.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01 януари 2019 г. да възлезе на 55% от минималната работна заплата, установена за същата година.

Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания и да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100% до 160% за различните пенсии.

Да се отмени §6, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО, тъй като тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.

Да се приеме Закон за възрастните хора, които съставляват над 30% от населението на България.

Протестиращите бяха издигнали плакати:

"Справедливост за пенсионерите", "Равенство пред закона за гражданите и управляващите", "Пенсионерите са граждани с достойнство, а не електорат, който може да се купува", "Пенсията е заслужена, а не е подаяние от управляващите", "Таван и за заплатата на депутатите".

Малко по-късно протестиращите отидоха и пред сградата на Народното събрание.