Последните 15 години са направени не малко усилия за въвеждане на електронното управление. С тези думи председателят на държавната агенция за електронно управление Росен Желязков откри 18-ата конференция по електронно управление на тема "Големите промени в електронното управление".

Желязков изтъкна, че става въпрос за процеси на управление, а не толкова за технологии. По думите му нивото на експертиза на нашите специалисти е голямо, но нивото на административните процеси като цяло било доста затормозяващо.

"Има едно всеобщо недоволство от начина, по който е организирано административното обслужване", коментира той.

Административните услуги в тяхното многообразие представлявали немалка тежест за гражданите и бизнеса. Общият брой на административните услуги е 3000. Желязков акцентира върху начина, по който си представяме електронното управление. Процесите, които се случват в административните органи, не трябвало да бъдат пренаписани от хартиени в електронни.

"Електронните услуги трябва да се създават по подразбиране", заяви Желязков и изтъкна, че именно това е европейският принцип в дигиталното общество.

"Фокусът трябва да бъде насочен към потребителя", заяви Желязков. По думите неоползотворени остават възможностите, въведени с промените в Административно-процесуалния кодекс и въведеният с тях принцип за комплексно административно обслужване.

Друг принцип, залегнал в законодателството, е този за еднократно събиране на данни и многократното им използване от администрациите.

Като проблем за състоянието на администрациите Росен Желязков визира ниското ниво на свързване на регистрите и на базите данни. По думите му електронни административни услуги трябва да се създават при автоматичен обмен на данни, за да не се налага гражданите да бъдат куриери между една и друга администрация.

За промяна Желязков изтъкна, че най-голямо влияние има вътрешната убеденост на администрациите. Росен Желязков изтъкна ролята на общините, които по думите му предоставят най-чувствителните услуги за гражданите. Електронното управление е процес. Това не е реализация на проекти. Държавната агенция не е създадена да реализира проекти, а да налага политики, каза още председателят на Държавната агенция "Електронно управление".