Новият председател на Националното бюро за правна помощ (НБПП) е Наталия Илиева. Досега тя беше заместник- председател на НБПП, съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание.

Наталия Илиева е завършила Университета за национално и световно стопанство, специалност "Право" и е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия през 1999 г. През 2017 г. е избрана за резервен член на Софийския адвокатски съвет, където активно се занимава с отчитането на правната помощ.

Промяната в ръководството идва след като на 22 юли Елена Николова Чернева - Маркова, която заемаше длъжността председател на НБПП, бе избрана за заместник-омбудсман.