В редица консулства и посолства са повече от една секциите. В Лондон ще има 4 секции, а в Берлин и Париж - 3 секции. Две секции ще има в постоянното ни представителство в Брюксел. Това стана ясно по време на брифинг в Министерството на външните работи за организацията на предстоящите избори за народни представители в чужбина.

Подадени са 45 071 заявления за гласуване в чужбина. Най-много са в Турция - 19 000. След тях най-голямата е броят на заявилите желание в Англия, Испания, САЩ, Гърция. 

Почти 37 хил. лични карти са издали от МВР за месец

Почти 37 хил. лични карти са издали от МВР за месец

Има организация за издаване на удостоверения за загубени/повредени документи

"Предприели сме активна комуникация със 122 държави, в които България има дипломатическо или консулско представителство", обяви Елена Шекерлетова, постоянен секретар на Министерството на външните работи и председател на Работната група по организацията на изборите в чужбина.

Тези действия са предприети още след издаването на указа на президента за насрочване на изборите. Изборният кодекс вменява на Външното министерство задължението по процеса на искане и получаване на съгласие от страните, на чиято територия се провеждат изборите.

Получили сме съгласие в 70 държави за провеждане на гласуването. ЦИК е определила в тях да се образуват 371 избирателни секции.

Няма да има избирателна секция в консулските и дипломатическите ни представителства в Афганистан, Либия, Сирия, Ирак, Пакистан, Етиопия, Монголия и Индонезия. Аргументите за това решение на ЦИК са повишеният военен риск в част от тези държави или малкият брой български граждани, както и липса на интерес за образуване на избирателна секция.

Съществен ангажимент на Външното министерство е съдействието за окомплектоване на секционните избирателни комисии. ЦИК дава възможност парламентарно представените партии да излъчат членове и в секционните комисии в чужбина.

В някои секционни комисии партиите не са заявили желание да излъчат свои представители. Във всяка секционна комисия в чужбина ще има поне дин представител на държавната администрация.

2049 души ще участват в секционните комисии. 208 от тях са служители на дипломатическите и консулските представителства, около 400 души са представители на партиите, 205 души са командировани от външно министерство и 1225 души са представители от българската общност зад граница.

Вече са доставени изборните книжа за около 1/3 от изборните секции.

До четвъртък книжата ще бъдат окончателно доставени във всяка една точка, където ще се гласува в чужбина.

Елена Шекерлетова коментира, че се очаква висока избирателна активност в голяма част от секциите в чужбина.

В Турция ще има 35 секции в 17 населени места.

"Имаме уверение от дипломатическите и консулските представителства в Турция, че страната има готовност за осигуряване на обществения ред", посочи Шекерлетова.

Посланикът ни в Турция Надежда Нейнски, която бе повикана на консултации, все още е в България, стана ясно по време на брифинга.

По отношение на гласуването в Германия, Шекерлетова посочи, че в медиите и в кореспонденцията на Външното министерство с представителите на българските общности зад граница битува мнението, че България и посолството ни е просрочило срокове по тази причина не сме получили съгласие за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в Германия. Елена Шекерлетова обаче поясни, че не можело да се иска съгласие за провеждане на изборите преди насрочването им.

От Външното министерство не коментираха блокадата на българо-турската граница от протестиращи.
"Не бих могла да взема отношение, доколкото това е извън компетентностите на работната група", заключи Шекерлетова.