Солени глоби за шум. Това решиха депутатите, гласувайки на второ четене промени в Закона за защита от шума в околната среда. Тишина трябва да се пази от 14.00 до 16.00 часа включително. Същата забрана важи за времето от 23.00 часа до 8.00 часа. Забранява се в този часови диапазон шум от строителни дейности. Забраната няма да важи за религиозни храмове, железопътните гари, автогарите, аерогарите, морските гари и използването на системи за оповестяване на населението при бедствия.

Глобите за физически лица са от 500 до 1000 лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лева. При повторно нарушение физическите лица ще се наказват с глоби от 2000 лева до 6000 лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 5000 лева до 12 000 лева.

Законът за шума няма да работи, скептични от БСП

Законът за шума няма да работи, скептични от БСП

Причината е, че проверките ще се правят от държавни инспектори