Глад за квалифицирани кадри и ниска безработица, а синдикати и работодатели предвиждат 10-12% ръст на заплатите, коментира пред БНТ социалният министър Бисер Петков.

Той коментира също, че бизнесът е недоволен от повишаването на минималната работна заплата. Във връзка с Българското европредседателство, Бисер Петков заяви, че в София са предвидени провеждането на 23 събития, които вече започнаха. Като председателстващ Съвета на министрите в областта на труда и социалните въпроси има важни 14 досиета, по които се очаква България да постигне напредък, обясни министърът.

"В началото на следващата седмица в ЕП започваме междуинституционалния разговор по Директивата за командированите работници... Имаме много работа по отношение на измененията в Директивата за координацията на системите за социална сигурност. Също и новата Директива, която е за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот на родителите", добави социалният министър.

Компромисът за командироването подкопава единния пазар според европейските работодатели

Компромисът за командироването подкопава единния пазар според европейските работодатели

Бизнесът иска от евроинституциите 24 месеца командировки

Основен приоритет е прилагането на европейския стълб за социални права, който е приет през ноември, коментира Петков и в петък е поканил социалните партньори, за да обсъдят какви мерки ще се набележат за прилагането на този стълб.

"В сърцевината на европейската политика е кохезионната политика и затова позицията на България е ясно изразена в началото на председателството е, че тази политика трябва да продължи"

За подобряване на качеството на работната сила, на утрешното заседание на МС ще бъде разгледан Националния план за действие по заетостта.

От 1000 до 2000 лв. заплата - желаното за добър живот у нас

От 1000 до 2000 лв. заплата - желаното за добър живот у нас

Близо 60% от българите са щастливи, показва още изследването

За 73 млн. от държавния бюджет се предвиждат програмни мерки, които да допринесат за повишаването качеството на работната сила, защото се очертава дефицит. Това ще доведе до повишаване цената на труда - със 6,6% да нарасне компенсацията на едно заето лице през 2018 г., обясни още министър Петков.

"Беше създадена една работна група, която да разработи концепция за изплащане на пенсии и за регламентиране на втория стълб. Постигнахме съгласие пенсионните дружества да могат да предлагат на своите клиенти възможност за избор между няколко пенсионни продукта. Основният продукт трябва да бъде пожизнена пенсия."

"Подкрепа" с принципо становище за пенсионното осигуряване

"Подкрепа" с принципо становище за пенсионното осигуряване

Проекта на концептуален модел има за цел да подобри настоящата нормативна уредба на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване