С до 30% ще бъдат увеличени индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите на НОИ, които са ангажирани с дейности за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията.

Това става с постановление на Министерски съвет за допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 5 503 000 лв.

По-високите основни заплати влизат в сила от 1 август 2020 г. С допълнителния трансфер ще се покрият разходите за тяхното изплащане и за задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя до 31 декември 2020 г.

Постановлението се приема в изпълнение на новите социално-икономически мерки на правителството в отговор на епидемичната криза.

Увеличиха заплатите на инспекторите в образованието с 15%

Увеличиха заплатите на инспекторите в образованието с 15%

В 28-те регионални управления на образованието работят 612 души

С още едно постановление от днес Министерският съвет одобри допълнителни разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт (НСИ) за 2020 година. Те са част от одобрените от правителството нови социално- икономически мерки в отговор на епидемичната криза за администрации, натоварени с извършване на дейности в условията на пандемия и последствия от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол "на терен".

500 души работят в Териториалните статистически бюра за събирането и обработването на статистическа информация.

Увеличиха с 30% заплатите на чиновниците в 9 министерства

Увеличиха с 30% заплатите на чиновниците в 9 министерства

Това реши Министерски съвет