Министерският съвет одобри промени в разходите по области по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

С промените от 1 август 2020 г. с 878 900 лв. ще бъдат увеличени разходите за персонал на регионалните управления по образованието за тази година. Със средствата ще се повишат доходите на работещите в РУО с 15%, в 28-те регионални управления на образованието работят 612 души.

Целта е да се привлекат служители, които имат пряко отношение към организацията и контрола на учебния процес в условията на епидемичната криза, както и да се повиши мотивацията им.

След въвеждането на извънредната епидемиологична обстановка в страната служителите от РУО организират обучението на учениците от разстояние в електронна среда и контролират дейността на училищата и на детските градини. Освен това си сътрудничат с местните власти при контрола на спазването на противоепидемичните мерки след отварянето на детските градини през май за безопасното им функциониране.

От МС напомнат, че служителите на РУО са организирали безопасното присъствено провеждане на външното оценяване след седми клас и матурите след дванадесети клас в условията на пандемия.

Регионалните управления на образованието трябва да създадат условия за нормално започване на новата учебната година при спазването на указанията на здравните власти за предпазване на децата, учениците и персонала в институциите от епидемията.