Депутатите приеха на първо четене Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. С проекта се забранява поставянето на застрахователни стикери върху колите.

Неспазването на забраната от страна на лицето, което управлява автомобила ще се наказва с глоба от 50 лв. Застраховател, който извърши или допусне извършването на това нарушение ще се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лева, а при повторно нарушение - от 60 000 до 120 000 лева.

Също така, застраховката „Гражданска отговорност" ще се плаща накуп при сключването й, като отпада възможността за разсрочване на дължимата сума.

Това е важен законопроект, категоричен бе синият лидер Мартин Димитров.
Самата идея да се махнат всички отличителни белези къде е застрахован автомобилът бе подкрепена от всички депутати в комисиите на НС, припомни той.

Сините обаче са скептични в ефекта от мярката, изтъквана от МВР - че така ще се намалят кражбите над автомобили. След 6 месеца ние ще попитаме има ли ефект от тази мярка, закани се Мартин Димитров. Той допълни, че Синята коалиция ще подкрепи законопроекта.

Законопроектът е безполезен, посочи социалистът Петър Димитров. Според него законопроектът унижава НС и е предназначен за двама души Цветан Цветанов и Алексей Петров, който трябва да бъде наказан. Дали ще наречем този закон "поправката Цветанов" или "поправката Алексей Петров" няма голямо значение, коментира червеният депутат.

Това е личен спор, който се превръща в законодателна инициатива, допълни социалистът. Едва ли липсата на стикери върху автомобилите ще спре кражбите, смята Петър Димитров. Страхувам се, че ще има вредни ефекти от тази промяна, предполага още той. Пада една задръжка за крадците, смята депутатът.

Според него този закон няма да ощети заможните хора, които имат охрана и влияние. Най-потърпевш ще е обикновеният българин, който си е оставил колата отвън като уличница, заяви още ексикономическият министър в кабинета "Станишев".

Предлаганите промени са насочени към прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки" върху моторно превозно средство, представляващи знаци, стикери или други белези.

Целта на тези белези е да се покаже, че съответното моторно превозно средство е застраховано в определена компания или определени дейности на такава компания са прехвърлени на трети лица, като маркирането се заплаща допълнително от застрахованото лице и това е условие за влизане в сила на застрахователния договор, за неговото изменение или прекратяване.

Недопустимо е валидността на един застрахователен договор да се поставя в зависимост от действия на трети лица. Предлаганите мерки са насочени към осигуряване на пълна прозрачност в отношенията между потребител на застрахователна услуга и застраховател чрез премахването на външни и междинни структури и на лица, свързани по определен начин с влизането в сила на застрахователния договор и с осигуряването на покритие по определени рискове, като например рискът „кражба" по застраховка „Автокаско".

На следващо място е необходимо да се има предвид, че съществуващите практики за „пасивно маркиране" по никакъв начин не са доказали своята ефективност по отношение на намаляването на кражбите на автомобили, т.е. не е доказано, че цената, която потребителите на застрахователни услуги допълнително плащат за такова маркиране, води до положителен за тях ефект.

С предлаганите промени на застрахователите са забранява да изискват от потребителите на застрахователни услуги да заплащат допълнителна цена извън застрахователната премия, срещу което на моторните превозни средства да бъдат поставяни маркировки или други знаци или индикации, служещи за публично оповестяване на обстоятелството, че даден автомобил е застрахован със застраховка „Автокаско".

Контролът по спазването на тази мярка се предлага да бъде от компетентност на Комисията за финансов надзор по отношение на застрахователите и техните търговски практики и на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи по отношение на водачите на моторни превозни средства, които въпреки въведената забрана и ограничения продължават да поставят върху моторните превозни средства индикации за наличието на сключена застраховка.