Агенцията за социално подпомагане облекчава административното обслужване на хората с увреждания. Това стана ясно по време на брифинг на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков в Министерския съвет.

След анализ на предоставяните услуги от АСП и облекчаване на административното обслужване с цел отпадане на представянето на документи на хартиен носител, който могат да бъдат предоставени от други администрации, министър Петков посочи, че служителите на агенцията ще се правят служебни справки за ТЕЛК, гражданска застраховка и за подоходен критерий.

По думите му анализът показвал, че за заявяване и ползване на услуги от хора с увреждания, свързани с изплащане на интеграционни добавки, се изисква копие на решение от ТЕЛК или респективно, НЕЛК.

Петков увери, че със съдействието на Държавната агенция Електронно управление и Националната експертна лекарска комисия да бъде осигурен достъпа до регистъра на НЕЛК, в който са регистрирани всички телкови решения, издадени след 2014 г.

Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Публичното обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни

Свързаност със средата за междурегистров обмен RegiX ще осигурява по служебен път свързаност с регистъра на НАП за доходите на лицето. Досега за получаване на някои социални услуги е било необходимо да се предоставя служебна бележка за доходите на лицето. Сега информацията ще се удостоверява по служебен път с достъп до регистъра на НАП за осигурителния статус на лицата.

При кандидатстване за винетен стикер сега се изисква копие от валидна застраховка гражданска отговорност. Служителите на АСП вече ще правят тази справка в публичния регистър на КФН. "По този начин ще се облекчат хората с увреждания, които по правилно са затруднени в своето придвижване за ползване на услугите на АСП", заяви министър Петков.

Контролът над телковете да мине към НОИ, предлага Каракачанов

Контролът над телковете да мине към НОИ, предлага Каракачанов

Усилията на правителството се насочват към модернизация на системата и да не се ощетяват хората, които имат нужда от подкрепа

Относно данните на Евростат, че 30% от населението живее в риск от бедност министърът коментира, че те потвърждават , че значителна част от българското население е в този риск от бедност. "Рискът от бедност е голям както при децата, така и сред възрастното население. Затова политиките на правителството са насочени към намаляване на този риск от бедност и социално включване на този кръг от населението", увери министър Петков.