Консултативният съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход към министъра на икономиката и индустрията обсъди днес

Механизмите как държавата да поеме оперативното управление на рафинерията в Бургас в случай на форсмажорна ситуация са обсъдени днес на консултативния съвет за сътрудничество в Министерството на икономиката и индустрията. Припомняме, че 48-то Народно събрание гласува такава хипотеза в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Необходимо е да бъдат създадени критерии и условия, на които да отговарят особените търговски управители на обектите от критичната инфраструктура, какъвто е рафинерията в Бургас. Обсъждането е само предварително, но според министър Никола Стоянов "държавата трябва да е подготвена и да реагира в рамките на часове, ако ситуацията го налага". Освен това законът предвижда тази разпоредба да се прилага не само към бургаската рафинерия.

Експертна работна група ще изработи методиката, по която ще се оценяват евентуалните кандидати за позицията, трябва да бъде уточнен и броят на управителите, като в закона е заложено те да бъдат до трима. Регистърът на обектите, който включва и бензиностанции, и пълначни станции ще бъде дигитализиран.

В днешното заседание е участвал и заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, който е и зам.-председател на Консултативния съвет.

"Лукойл-България" с нов управител - Иво Гуидо Хоскенс

"Лукойл-България" с нов управител - Иво Гуидо Хоскенс

Той ще смени Андрей Матюхов, който заемаше поста малко повече от две години

Припомняме, в края на февруари месец от "Лукойл" бяха дадени гаранции за обезпечаване на вътрешното потребление на горива в България, въпреки ограниченията, които се налагат покрай санкциите, въведени от ЕС, но по които България получи дерогация. Също така компанията пое и ангажимент да продължи плащането на авансовия данък върху свръхпечалбата, чрез който се реализират социални разходи у нас.