Общественото мнение към момента показва негативна оценка за работата на застрахователните и държавните институции занимаващи се с регулация на цените на "Гражданската отговорност" - ГО. Усещането за картел в застрахователния пазар е много силно. 

Почти три четвърти от респондентите в социологическо проучване са на мнение, че отговорността за по-високите цени на застраховката се носи от пряко ангажираните с този пазар субекти - застрахователните дружества и държавния регулатор в лицето на Комисията за финансов надзор. Това се дължи на характерната негативна оценка на обществото за държавните институции и структури, показват резултати от експресно социологическо проучване за обществените нагласи по повод промените в правния режим на застраховката "Гражданска отговорност", по поръчка на Института за модерна политика.

Снимка 393134

Източник: Института за модерна политика

Близо половината от анкетираните - 47% смятат, че частните застрахователни дружества и техните интереси са основата на скока на цените. Други 30% смятат, че за неблагоприятната за потребителите тенденция отговорност носи държавата - Комисията за финансов надзор. Едва 4% свързват високите цени на ГО с дейността и интересите на адвокатските кантори, които се занимават със застрахователни дела и обезщетения, а 6% смятат, че повишената цена се дължи на високите претенции на пострадалите.

Повече от две трети е делът на анкетираните, които са на мнение, че застрахователният пазар а картелиран, което оказва влияние на цените на ГО - 77%.

Това е много голям процент, който характеризира цялата картина на обществото по тази проблематика. Усещането за договорка на застрахователния пазар е изключително негативно явление.

Снимка 393140

Източник: Института за модерна политика

В проучването е поставен и въпрос за личния опит на сключилите задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Близо 15% от тях са имали взаимоотношения със застрахователи по повод инциденти на пътя.

Общо 9% от всички анкетирани декларират негативен опит, който свързват със забавяне, лошо отношение, откази от страна на застрахователи. Близо две трети - 59% заявяват, че не са имали подобни проблеми. Близо една трета - 32% не дават конкретен отговор на този въпрос. 

Повече от една трета - 38% категорично не одобряват намаляването на максималния размер на застрахователното обезщетение от 120 хил. лв. Според тях, по този начин ще намалее финансовата сигурност за хората при възникнал инцидент. Подобна мярка среща подкрепа от едва 4%.

Висок е делът на изразяващите по-скоро неутрално мнение по въпроса - 31% или не могат да преценят - 28%. 

Снимка 393141

Източник: Института за модерна политика

Относно информацията за цена на ГО 1000 лв., повече от две трети от респондентите смятат, че в основата на подобни очаквания стоят икономически, а не политически мотиви, целящи дестабилизация на управлението. 13% са тези, които смятат, че целта на повишаването на цените е именно дестабилизация на държавата.

Анкетираните имат умерено мнение относно намаляване на размера на обезщетенията. Данните от изследването показват, че е необходимо да се работи в насока информираност и диалог с гражданите по този актуален въпрос.