Правителството одобри едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 31 293 лв. по жалба на осем лица пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), съобщи Министерски съвет.

Жалбоподатели по делото са пет търговски дружества за обработка на отпадъци и три свързани с тях физически лица. На 25 ноември 2014 г. в някои от местата за извършване на професионална дейност на жалбоподателите са извършени процесуално-следствени действия по личен обиск, претърсване и изземване на доказателства във връзка с досъдебно производство, образувано и водено срещу неизвестни лица за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления срещу данъчната и осигурителна системи. Следствените действия спрямо някои от жалбоподателите са извършени без предварително разрешение на съдия, в условията на твърдяна неотложност.

Оплакванията на жалбоподателите са, че претърсването, изземването и личния обиск са извършени произволно, без да са необходими и пропорционални; властите дълго време задържат неоснователно важни документи и търговска информация; нямат възможност да повдигнат пред съд тези свои оплаквания.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

МС предлага обезщетенията по дела в ЕСПЧ да се плащат от осъдените институции

МС предлага обезщетенията по дела в ЕСПЧ да се плащат от осъдените институции

Предлага се и пътна карта за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България

Приеха и друго решение за изплащане на общо 91 657 лв. обезщетения в изпълнение на седем решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 30.03.2020 г.

Допълнителни разходи в размер на 211 527 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието (МП), бяха одобрени днес. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 април 2021 г. до 30 юни 2021 г. от бюджета на МП - сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.