Правителството одобри създаване на междуведомствена експертна работна група във връзка с домакинството на България на инициативата "Три морета" през 2021 г.

Междуведомствената експертна работна група се създава за изпълнение на задачите, произтичащи от домакинството на нашата страна - координацията и поддържането на интерактивна секция на електронната страница на инициативата. Гореспоменатата интерактивна секция ще предоставя актуална информация за статуса и предприетите действия по проектните предложения на страните-членки в рамките на инициативата "Три морета".

В състава на работната група ще бъдат включени представители от Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, както и Министерството на образованието и науката и "Българска банка за развитие" АД.

 Радев обсъди инициативата „Три морета“ с германския посланик Кристоф Айххорн

Радев обсъди инициативата „Три морета“ с германския посланик Кристоф Айххорн

Подобряване на инвестиционния климат в България също бяха сред акцентите на срещата