Около 16 000 украински бежанци към момента са настанени в хотели, предимно по българското Черноморие, но и в някои от големите зимни курорти. Вчера бе обявено в Министерски съвет, че настоящата програма за настаняване на бежанци през Министерство на туризма се удължава с още две седмици, до 15 ноември, а бежанците ще бъдат пренасочени към държавни и общински бази.

За news.bg Константин Ботев, експерт в дирекция "Туристическа политика" към Министерство на туризма, обясни, че има достатъчно леглова база в базите, като бежанци ще бъдат настанявани само в бази, подходящи за зимни условия.

Предвидени са достатъчно места, които да поемат нуждаещите се от подкрепа за настаняване украински граждани, потърсили временна закрила у нас, в подходящи държавни и общински бази. Изборът на бази е направен именно на принципа на тяхната пригодност за зимни условия, каквито предстоят.

Украински бежанци излязоха на протест в Слънчев бряг

Украински бежанци излязоха на протест в Слънчев бряг

Те са недоволни от решението на правителството да бъдат преместени в държавни бази

Всеки един бежанец, потърсил убежище у нас от днес нататък, ще бъде разпределян към такива бази. В Министерство на туризма нямат информация да се налага да се търсят алтернативи, като например настаняване в бежански центрове или палаткови лагери.

Пренасочването на вече настанените ще се извършва от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна. На въпроси за здравната и образователната подкрепа за бежанците, отговори трябва да се търсят от МОН и МЗ, които осигуряват логистиката. Константин Ботев повтори, че Министерство на туризма е отговорно единствено за разплащанията към хотелиерите.

Към момента остава в сила решението да се отпускат по 10 лева на ден на човек без изхранване и 15 лева с изхранване, поясни Ботев и увери, че хотелиерите, настанили украински граждани, ще получат всички безспорни суми. Отпускането на помощта за хотелиерите става с включването им в списък, одобрен с Решение на министерски съвет, като за всяко плащане се одобряват и суми, които се отпускат с РМС на МТ за всяко конкретно плащане. Има известно забавяне на сумите за изхранване, но Константин Ботев обясни, че се извършват и насрещни проверки, а плащанията ще бъдат извършени след верифициране.

Местим украинските бежанци от хотелите в държавни бази

Местим украинските бежанци от хотелите в държавни бази

До този момент са изплатени 523 млн.лв., 200 млн.лв. от тях са за сметка на бюджета

Има няколко най-чести варианта за забавяне на плащанията, обясни експертът от МТ. И посочи примери от проверките - ако лице, настанено в хотел, е започнало работа и не е уведомило хотелиера. Ако лицето е напуснало страната, но хотелиерът го води настанен. Ако лицето е настанено в друг обект без своевременно да е отчетено напускането му от предходния обект. Проблемът, свързан с декларациите за изхранване, ще бъде решен софтуерно, увери експертът.

Реално откази няма, има забавяне поради извършвани проверки и верифициране на настанените лица, като всяка жалба свързана с липса на плащане се разглежда индивидуално и на всяка една ще бъде отговорено индивидуално.

В последните няколко седмици хотелиери сигнализираха за увеличен поток от украински бежанци, появиха се и съмнения за организиран приток към курортни комплекси. Такива сигнали, ако има такива, се разглеждат от други компетентни за това органи, а Министерство на туризма няма контролна функция в това отношение, посочи Ботев.

Контрол за законосъобразност от администратора се извършва чрез събиране на информация по служебен път от институциите със съответната компетентност - Главна дирекция "Гранична полиция" и дирекция "Миграция" на МВР, Държавна агенция за бежанците по отношение на лицата, получили временна закрила, и Национална агенция за приходите по отношение на лицата, сключили трудов договор на територията на Република България.

Правителството отпуска допълнителни средства на МТ по програмата за настаняване на украински бежанци

Правителството отпуска допълнителни средства на МТ по програмата за настаняване на украински бежанци

Отделените средства са близо 8,5 млн. лв.

В повечето европейски държави, с изключение на България, Кипър и Ирландия, настаняването в хотели бе временна мярка, от която отдавна са се отказали.

Разходите, насочени към настаняване и изхранване на бежанците и подпомагане на хотелиерите към 27 октомври, са близо 190 млн. лева. Общо по данни на Министерството на финансите са платени над 523 млн. лева за бежанците.

Средствата за подпомагане на украинските бежанци, които идват по европейски програми, са с почти изчерпан лимит. Към този момент, по програмите за настаняване, за сметка на бюджета са 54 млн. лева, а общо от всички разходи досега бюджета е покрил около 200 млн. лева.

Латвия и Полша предоставят жилище на бежанците за не повече от 120 дни.

В Австрия отпусканата помощ за настанен е в размер на 165 евро или 320 лева на месец, докато при нас е 15 лева на ден, което прави 465 лева.

В много европейски страни подпомагането е насочено към частните домакинства, които са приели бежанци. В Чехия то възлиза на 124 евро или 250 лева на човек, а в Литва- 150 евро, тоест 300 лева на човек.

Единствено Германия предоставя средства до 400 евро. България до скоро обаче предоставяше по 40 лева на лице, което за месец се равнява около 600 евро, което означава, че сме предоставяли по-голяма помощ дори и от Германия.

От 24 февруари, началото на войната, през България са преминали над 223 хил. украинци, на които се плаща към сектор, който бе тежко ударен от COVID-19, а именно туризма. Това решение обаче подпомогна фирмите да имат ликвидни средства.

Хотелиерите искат вече по 50 лв. на ден за украински бежанец

Хотелиерите искат вече по 50 лв. на ден за украински бежанец

И 9% ДДС върху всички услуги, включително ски уроци