Българският парламент трябва да приеме специалния Закон за детското правосъдие и да транспонира Директивата 2012/29/ЕС за правата, подкрепата и защитата на деца, които са жертви на престъпления.

Това заяви омбудсманът Мая Манолова на конференция на тема за "Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България".

5-годишно дете удари с метален предмет по главата другарче в детска градина

5-годишно дете удари с метален предмет по главата другарче в детска градина

Родителите обвиняват учителката

Манолова изтъкна, че директивата има за цел да установи минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, която да замести Рамковото решение на Съвета на ЕС от 15 март 2001 г. "Директивата трябваше да бъде транспонирана изцяло в българското законодателство до 16 ноември 2015 г., но към настоящия момент това все още не е направено", изрази възмущението си омбудсманът.

По думите й след представените правни анализи ще бъде изготвен доклад с конкретни препоръки за промени в законодателството за създаване на ефективни гаранции за защита правата на децата, жертви или свидетели на насилие. "Докладът ще бъде предоставен на законодателната и изпълнителна власт за вземане на конкретни мерки за решаването на този проблем", подчерта националният защитник.

Манолова допълни, че като председател на институцията на омбудсмана в България изпитва огромна тревога към насилието над деца. "Трябва да защитим децата, които са обект на насилие в училищата, на улицата или у дома", заяви категорично Манолова.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, експерти и представители на УНИЦЕФ в България и др.