Парламентът прие окончателно промените в Закона за държавния служител, които регламентират в администрация с над 50 души за хора с трайни увреждания да бъдат определяни поне 2 на сто от длъжностите, а с персонал от 26 до 50 души - поне една длъжност.

Назначаването ще става след конкурс, в който ще участват само хора с трайни увреждания. Ако тези разпоредби на закона не бъдат изпълнени, ще се налагат глоби от 2 000 до 5 000 лв.

Промените предвиждат още държавният служител с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто до има право на редовен платен годишен отпуск от 26 работни дни.