Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова е упълномощена да сключи споразумение с Генерална дирекция "Устни преводи" на Европейската комисия. Това упълномощение бе прието на днешното правителствено заседание, съобщиха от МС.

Разходите за преводи от ГД "Устни преводи" към ЕК са предвидени в ПМС №67 от 2017 г. в размер на 3 млн. лв.

Целта е да се осигури симултанният превод за събитията на най-високо ниво, предвидени в календара на Българското председателство. То ще бъде обезпечено с достатъчно на брой акредитирани преводачи с опит, които да гарантират качеството на превода и поверителността на предоставените им документи и съдържанието на съответните заседания.

Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел се обърна за съдействие към ГД "Устни преводи" за съдействие. Предстоящото председателство изисква участието на преводачи с опит в преводите от максимална комбинация от 24-те официални езика на ЕС.

ГД "Устни преводи" е службата на Европейската комисия, която отговаря за устните преводачески услуги и организацията на конференции, включително технически услуги, и осигурява преводачи за около 11 000 заседания годишно.