От партията на Татяна Дончева "Движение 21" искат оставката на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Причината е отказа от участието на България в "Механизма за свързване на Европа" (МСЕ) на Европейския съюз с безвъзмездно финансиране на проекта за модернизацията на жп линията Видин - София - Кулата с първия участък Видин - Медковец.

Пренебрегването на тази възможност ще затвърди и задълбочи диспропорцията в развитието на регионите у нас с оглед на неравномерното разпределение на инвестициите в инфраструктурата на Северна и Южна България. Така Северозападна България ще продължи да бъде най-слаборазвитият регион в страната и ЕС, мотивират се хората на Дончева.

 

Според "Движение 21" отказът от реализация на проекта е категоричен знак, че настоящото правителство няма да осъществи поетите от страната ни ангажименти към договорните отношение със страните-членки на ЕС.

Това изразява нежеланието на кабинета да обвърже България с основната европейска транспортна мрежа, а по този начин няма да позволи и на още една държава-членка на ЕС - Гърция, да се възползва от равноправния достъп до свързана Европа.

Със самия Регламент 1316/2013 Европейският съюз определя TEN-T мрежата (трансевропейската транспортна мрежа), чрез която да бъдат свързани всички държави-членки и изграждането на кои направления в рамките на съюза са икономически целесъобразни.

Взето е предвид не само регионалното им значение, а значението им за целия ЕС. Това прави несъстоятелно твърдението на министър Московски в отговор на отворено писмо на "Движение 21", че отказът България да се възползва от безвъзмездното финансиране е поради "икономическа нерентабилност" на проекта.

Така страната ни на практика се отказва от прилагането на Регламента, а с това - от гарантиране на свързаност в Европа. Това е и доказателство за липсата на стратегическа политика за развитието на транспортна мрежа на България, категорични са от "Движение 21".

Припомняме, на местните избори през есента на 2015 година от "Движение 21" отчетоха 25 съветника. Те нямат парламентарно представителство в 43-то народно събрание.