Електронните винетки влизат в сила от 1 януари 2019 г. С това се отменят и разпоредбите за издаване на хартиени винетки.

Също от 1 януари се активира и смесената електронна система за различните категории автомобили на база време и на база изминато разстояние. Затова с промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата се отменят разпоредбите за издаване на хартиени стикери. Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" по време на днешното правителствено заседание.

Винетна такса за ползване на платената републиканска пътна мрежа ще заплащат собствениците или ползвателите на автомобилите с обща технически допустима максимална маса не само до 3,5 тона, но и над 3,5 тона. Това е такса за изминато разстояние.

Тол системата за камиони ще се включи от 16 август 2019 г. Дотогава водачите им ще заплащат винетна такса.

Администрирането на приходите от постъпили пътни такси, изготвянето на отчети и прогнози ще се извършва от Агенция "Пътна инфраструктура".

АПИ ще поддържа системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти и ще организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства за целите на тол таксуването. Агенцията ще оперира и поддържа Електронна система за събиране на пътни такси, в т.ч. техническата и софтуерната поддръжка на компонентите на системата.

С приетите промени подзаконовият нормативен акт се привежда в съответствие с измененията в Закона за пътищата предвид въвеждането на смесената система за заплащане за преминаване по републиканската пътна мрежа.