Минералната вода да се бутилира под търговска марка и да не се зачитат имената на българските извори. За този смущаващ призив от браншова организация за промени в Закона за храните, алармираха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до три парламентарни комисии.

От работодателската организация се позовават на европейските норми и практика, където при етикетирането на минералните и изворните води определящото е географския произход и вида на водата, а не търговската марка.

За сериозни противоречия между две браншови организации в сектор бутилирани води предупреждават от Асоциацията на индустриалния капитал в България в открито писмо до председателите на три комисии в парламента. Повод за писмото им до председателя на комисията по икономическа политика Петър Кънев, до председателя за здравната комисия Даниела Дариткова и до председателя на земеделската комисия Десислава Танева е Законопроектът за храните (№ 702-01-18), внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.

За хранителната промишленост на България това е закон от основополагаща значимост и правилното транспониране на Европейските Директиви в него са гаранция за създаването на условия за устойчиво развитие на всички сектори в отрасъла, се казва в писмото.

Минерални води и исторически паметници - козовете на туризма ни

Минерални води и исторически паметници - козовете на туризма ни

България трябва да развива потенциала си във всяка сфера на туризма

От Асоциацията на индустриалния капитал в България считат, че в Раздел "Натурални минерални и изворни води" коректно са отразени всички изисквания на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година. Те са за експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, която касае бутилираните води.

Не установяваме противоречия между така предложения раздел и Директивата, пише в писмото на работодателите. Това е причината те да подкрепят приемането на Раздел "Натурални минерални и изворни", във вида, в който е предложен, без изменения по предложените текстове.

"Според нас смущаващи са призивите на браншова организация да не се зачитат имената на българските извори, а водите да се бутилират само под търговски марки. Търговските марки имат безспорно своето място на етикетите и това е регламентирано ясно с Директивата в чл. 8. Интелектуалната собственост на фирмите производители не е застрашена с приемането на този раздел", пишат от АИКБ.

"С предложения раздел в законопроекта се правят само няколко по-важни промени, които съвсем точно транспонират европейското законодателство. Това е въвеждането на правилния термин от Директивата "търговско описание", вместо "търговско наименование (търговска марка)", въвеждането на заповеди на министъра на здравеопазването за вписване в списъците на признатите натурални минерални води и създаването на консултативен междуведомствен орган към МЗ. Всички други досега действащи разпоредби на Наредбата за бутилираните води се запазват", пише в становището на работодателската организация.

Според тях, това на практика означава, че в бизнес климата на сектора е изключен хаос и налагане на нови инвестиции, каквито неоснователни опасения съществуват, се казва в писмото.

Значителната част от стопанските оператори отдавна работят в синхрон с изискванията на Директивата и нищо не налага каквито и да е промени в дейността им.

В заключение сме убедени, че приемането на Законопроекта за храните е добра възможност за развитие на инвестициите и повишаване на потреблението във всички сектори на хранително-вкусовата промишленост в страната, гласи позицията на АИКБ.