От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" обновиха визията на своя сайт. Сайтът е съобразен с минималните правила за институционална идентичност, на които следва да отговарят официалните интернет страници и портали на българските администрации, съобщиха от ГИТ. 

Инспекторите по труда вчера честваха 113 години от създаването си.

Те разработват и чатбот, който да улесни комуникацията на бъдещите и настоящи работници и работодатели с Инспекцията по труда по всяко време на денонощието.

Новият сайт на Инспекцията по труда е разработен по проект "Сътрудничество за достойни условия на труд". Проектът се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА "Главна инспекция по труда" и Централното координационно звено към Министерския съвет, информират от ГИТ.