Правителството одобри безвъзмездна финансова помощ по линия на официалната помощ за развитие за Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Албания, Черна гора, Украйна и Грузия.

С решението си Министерският съвет дава съгласие за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за изпълнението на проекти в осемте държави.

Страната ни ще финансира 35 проекта на обща стойност 1 929 758 лв. Те са насочени към повишаване качеството на образованието и гарантиране на равен достъп в условията на мултикултурна среда, подкрепа за по-качествено здравеопазване, включително и за деца с увреждания, подпомагане на демокрацията и изграждането на активно гражданско общество чрез насърчаване на младите хора на регионално ниво. Проектите целят и да повишат административния капацитет на държавните и общински служители в страните партньори, да запазят културно-историческото наследство, както и да съдействат за опазването на околната среда и за приобщаването на националните малцинства.

От Министерския съвет посочват, че отпуснатите средства ще подобрят още повече видимостта на България като държава член на ЕС, която е съпричастна към усилията на международната общност за решаване на проблемите на развитието. Финансовата помощ ще открие нови възможности за разширяване на двустранното сътрудничество, а също така подкрепя общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на сътрудничество за развитие.

Одобрените предложения следват приоритетите в приетата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за 2016-2019 г. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на МВнР, предназначен за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.