Правителството реши на днешното си редовно заседание да бъде удължен срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Хан Аспарух".

Търсенето се удължава със 109 дни.

Почват да сондират в Блок "Хан Аспарух" в българската част на Черно море

Почват да сондират в Блок "Хан Аспарух" в българската част на Черно море

Събират информация за по-нататъшното оценяване на въглеводородния потенциал

В съобщение от пресцентъра на кабинета пишат, че разрешението за продължаване на търсенето след крайния срок в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух" идва заради настъпили форсмажорни обстоятелства.

Какви са въпросните форсмажорни обстоятелства обаче не става ясно.

По-дългия период за изследване идва в отговор на искането на титуляра на разрешението - Тотал, OMV и Репсол.

Припомняме, това не е първият път, в който правителството удължава срока за търсене на нефт в блока.
Отново по искане на Тотал, OMV и Репсол преди точно една година - на 14 март 2018 година - кабинетът прие срокът да се удължи с 2 години - до 2020 година.

Търсят нефт в Черно море още две години

Търсят нефт в Черно море още две години

Метали пък ще се търсят в площта "Чокутка"

Площ "Блок 1-21 Хан Аспарух" е разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е в сила от септември 2012 г. до януари 2020 г.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение към договора за търсене и проучване, допълват от МС.

Правителството се съгласи да се прехвърлят права за проучванията в блок "Хан Кубрат"

Правителството се съгласи да се прехвърлят права за проучванията в блок "Хан Кубрат"

"Репсол" взима 20% от "Шел"