Депутатите създадоха специализиран наказателен съд.
Той ще бъде приравнен на Окръжен съд и седалището му ще е в София. Ще разглежда дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона не е предвидено друго.

Парламентът прие и създаването на Апелативен специализиран наказателен съд. Той ще гледа дела, образувани по жалби и протести срещу актове на специализрания наказателен съд и седалището му също ще е в София.

По време на дебатите Любен Корнезов припомни оценката за специализирания съд на шефа на върховния съд на Словакия, където също е бил създаден такъв съд и Конституционният съд го е отменил.

Спецсъдът е полицейски съд за мързеливци и целта му е да съди враговете", подчерта Корнезов.
Правите груба грешка със създаването на специализирания съд и скоро ще се уверите, предупреди Корнезов управляващите.

Румен Петков коментира, че истинският мотив на ГЕРБ да създаде такъв съд е да се гарантира уюта на една провалила се политика в борбата с престъпността.

Депутатите приеха с промените в закона за съдебната власт Столичният общински съвет да прави предложения за съдебните заседатели за специализирания наказателен съд.

Ето го яркият политически елемент на създаването на специализиран съд", коментира Корнезов и поясни, че съдебните заседатели имат еднакви права като съдиите (имат равен глас) и са повече от съдиите, тоест могат сами да определят присъда.

Кой ще ги избира - Столичният общински съвет, кой има мнозинство там - ГЕРБ. Не е ли партиен съд? Не си ли правите съд, за да съдите противниците", отправи Корнезов въпроси към управляващите.
Той е категоричен, че Столичният общински съвет ще си избере послушници. Той обърна внимание на депутатите че съдебните заседатели не са юристи и е много по-лесно да им се повлияе.

Не бива един политически орган, в който една партия има мнозинство, да избира тези които ще съдят противниците й, категоричен е Корнезов.
Според Любен Корнезов създаването на специализирания съд е свързано с много разходи, които не са наложителни.

Този съд ще работи по около 1% от делата, което според Корнезов означава стотина дела на година.
Кому е необходимо създаването на администрация със секретарки, сграда?, изтъкна той.
По думите му това се прави за подбрани съдебни заседатели, за прокурори и съдии, назначени от Цветан Цветанов.

Със създаването на специализирана прокуратура и специализиран съд се създава паралелна правораздавателна система, коментира още Корнезов.
Не прекаляваме ли? Не прекрачваме ли границите на разумното? попита той и си отговори сам: "Според мен да".