Остават три дни до изтичането на срока за подаване на отчетите относно приходите, разходите и задълженията за плащане във връзка с предизборната кампания.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, които взеха участие в изборите на 2 октомври, трябва до 11 ноември включително, да представят пред Сметната палата изисканите отчети, чийто краен срок се определя от Изборния кодекс и е 30 работни дни след изборния ден.

В същия времеви диапазон медиите, социологическите и рекламни агенции също са длъжни да предоставят отчет за предоставените услуги на взелите участие партии в изборите на 2 октомври.

Председателите на партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да представят отчета на хартиен и електронен носител, заедно с извлечение от банковата сметка. Към тях се прилагат още декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, ако са в размер над една минимална работна заплата.

Ако отчет не се предостави или не е по образец, се предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева на представителните лица.

До 15 дни след изтичането на срока за представяне на отчет, Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си.

В случай, че декларираните приходи и извършените разходи за предизборна кампания са над 1000 лева, в срок от 6 месеца Сметната палата извършва одит.