Заместник-председателят на парламента Димитър Главчев прекрати днешното пленарно заседание заради липсата на кворум (минимум 121 депутати).

По време на разглеждането на промените в Закона за защита при бедствия и аварии на два пъти председателстващият заседанието се наложи да проверява за наличието на кворум.

Мнозинството в НС си прие и новите промени в Изборния кодекс
Обновена

Мнозинството в НС си прие и новите промени в Изборния кодекс

Депутатите се заеха с последните промени на Изборния кодекс

При второто искане на листа за поименна проверка на депутатите в зала, Главчев обяви край на заседанието.

По-рано, след „тежките дебати” по приемане на Изборния кодекс, Цецка Цачева обяви 15-минутна почивка, за да не се налага нова поименна проверка.

Тя призова депутатите да се върнат в пленарна зала, за да продължат работата си с промените в Закона за защита при бедствия и аварии.

След почивката обаче се оказа, че залата така и не се напълни за наличието на кворум.