Екоминистър Нено Димов, енергийният му колега Теменужка Петкова и земеделският министър Румен Порожанов да намерят решение за добива на газ, за който имаше референдум в Генерал Тошево.
Това разпореди премиерът Бойко Борисов при среща с кмета на Генерал Тошево Валентин Димитров, съобщиха от МС.

Повече от 90% казаха "не" на добива на газ в Генерал Тошево
Обновена

Повече от 90% казаха "не" на добива на газ в Генерал Тошево

Около 6000 души са упражнили правото на глас вчера

Двамата обсъдиха резултатите от общественото допитване по въпроса за добив на природен газ.

Припомняме, над 90% от участвалите в референдума са били против добива на газ там. 

Въпросът на местния референдум беше: "Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на Общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?"

От Министерство на енергетиката увериха, че основен приоритет за настоящето правителство е опазване здравето на хората.

Жителите на региона са обезпокоени от инвеститорски намерения за добив на природен газ, който ще е опасен за живота и здравето на хората и ще застраши земеделския бизнес в Добруджа.

Пред министрите Петкова, Димов и Порожанов представителите на инициативния комитет и на зърнопроизводителите са посочили нови факти и обстоятелства, свързани с наличието на рискове за околната среда и здравето на хората. Предстои тези факти да бъдат проверени.

Министър Петкова е уверила, че съгласно Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката няма да предприеме никакви действия по издаване на търговско открие за добивни дейности в блок "Добрич" преди получаване на становище по Оценка на въздействие върху околната среда от Министерството на околната среда и водите. Към момента МОСВ очаква становища от още осем компетентни институции за изясняване на поставени по време на обществените обсъждания въпроси, преди да се пристъпи към разглеждане на ОВОС от експертен съвет на Регионалната инспекция по околна среда и води.