Институтът за спешна медицинска помощ "Н. И. Пирогов" ще може да изгради външна аварийна противопожарна стълба и съоръжение за хора с увреждания към евакуационната стълба. Това стана възможно след като преди два дни на редовно заседание на Министерския съвет бе решено на болницата да бъдат прехвърлени имоти от публична в частна държавна собственост. Те бяха внесени като непарична вноска в капитала на "УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД.

На днешното извънредно правителствено заседание директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов обяви, че така може да бъде направено по-мащабно разпределение на площта.

Проф. Балтов напомни, че през 1997 година при обособяването на "Пирогов" като търговско дружество част от имотите, прилежащи към болницата не са й били прехвърлени. "Това беше проблем през цялото време. Благодаря за целесъобразното и справедливо решение", заяви проф. Балтов. Имотите ще бъдат използвани за довършване на модернизацията на лечебното заведение.