Плодовити сме в репродуктивно отношение, колкото останалите в Европейския съюз. Това стана ясно от думите на вицепремиера Марияна Николова по време на парламентарния контрол.

Намалява коефициентът на живородените деца, но в същото време намалява детската смъртност. По думите й продължава застаряването на населението.

50 милиона лева са предвидени за подпомагане на безработни родители и подпомагане на семейства с деца.

Кръстина Таскова от "Воля" не вижда в данните, предоставени от вицепремиера, конкретна финансова помощ за отглеждане на деца.

Тя иска увеличаване на еднократната помощ за раждане и отглеждане на дете и детски надбавки за всички деца.