Въпреки че премиерът Бойко Борисов искаше до 17 ч. днес да приключи работата със синдикатите за пенсионната реформа, някакво решение беше постигнато едва в 18,30 часа.

Макар синдикати и държава да стигнаха до консенсус по консолидацията и стабилизирането на приходите в държавното обществено осигуряване, Кодексът за социално осигуряване е върнат за преработване, като на 19 октомври отново трябва да бъде внесен в МС.

С 3% се увеличава осигурителната вноска - 2% за Фонд Пенсии и 1% за Фонд Безработица. Съгласие е постигнато и за това да се криминализира невнасянето на осигурителни вноски.

С увеличаването с 3% на вноската плюс мярката да се криминализира невнасянето на вноски, както и да се увеличи с 5,6% минималният осигурителен праг, се очакват допълнителни приходи от 700 милиона лева.
По този начин ще се постигне адекватност на пенсиите.

До 19 октомври Кодексът за социално осигуряване отново ще бъде внесен в Министерски съвет, след като претърпи корекции.

Като цяло синдикатите са доволни от постигнатото до момента съгласие. Споразумение обаче все още не е постигнато.
Спорните моменти са в две направления - относно преходния период за пенсиониране на категорийните работници, както и все още не е отпаднала възможността да се увеличи пенсионната възраст и стажът за пенсиониране.

КНСБ са доволни от категоричното разпореждане на премиера Борисов Кодексът за социално осигуряване да бъде оттеглен и да бъде коригиран. На 7 октомври КНСБ  все пак ще протестират, тъй като не е подписано споразумение.

Стана ясно, че финансовият министър Симеон Дянков е поискал да бъдат направени допълнителни разчети преди да се вземе някакво категорично решение относно повишаването на пенсионната възраст и стажа за пенсиониране.

Според шефа на НОИ Христина Митрева увеличаването на осигурителната вноска с 3% не натоварва сериозно работодателите. Тя подчерта, че вноската за Фонд Пенсии е най-ниска у нас.
От думите й стана ясно, че с 1,2% се увеличава личната вноска на работника - от 7,1% тя става 8,3%.

Митрева отрече твърдението на премиера, че парите за здравеопазване са използвани за пенсии. Това според закона не е възможно, категорична бе тя.