Към Парламентарната комисия по европейски въпроси се създава постоянна подкомисия със задачата да контролира усвояването на средствата от присъединителните фондове на ЕС, съобщава БНР.

Това реши Народното събрание с промени в Правилника за организацията на дейността си.

Министерският съвет вече ще внася в парламента годишна програма за участието на страната в процеса на взимане на решения на ЕС. Тя ще е работна и ще съдържа списък на проектите за решение на евроинституциите, по които Народното събрание ще осъществява контрол. Министерският съвет ще внася и отчет в парламента за действията си свързани с приети решение от ЕС, а на всеки 6 месеца парламентът ще изслушва премиера ни за участието на страната ни в взимането на решения от ЕС.