България отпуска 200 000 евро като вноска в Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, известен още като Фонд "Мадад". Това реши кабинетът на днешното си заседание.

Разходите, свързани с изпълнението на решението, се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи, обясняват от МС.

Чрез фонда се подпомагат бежанците от гражданската война в Сирия, най-вече тези, които са се устроили временно в съседните държави - Турция, Ливан, Йордания, Ирак.

Към края на 2017 г. във фонда са внесени 1.409 млрд. евро, като доброволният принос от държавите членки на ЕС в него възлиза на 106 млн. евро.
Европейската комисия отчита, че фондът е финансирал програми на обща стойност 1.213 млрд. евро. От тях 40% са насочени към бежанците в Турция, 28% - към Ливан, 17% - към Йордания, 9% - към Ирак.