Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет ще подпомогне наводнените общини Карлово, Калояново и Марица с 10 млн. лв.

С три постановления на Министерски съвет са разпределени средства за подпомагане от 31 милиона лева.

"От сумата от 34 милиона лева, която остава от бюджета, днес разпределихме общо около 31. Малко над 10 милиона от тази сума са за тези общини. Карлово е с най-голямо перо - малко над 9 милиона, другите са за Калояново и община Марица", обобщи служебният вътрешен министър Иван Демерджиев.

Останалите разходи, които наводнените общини са направили като план-сметки и са дадени в комисията, ще бъдат разгледани през следващата година, обясни той.

Кабинетът изпраща военни и вода на наводнените села

Кабинетът изпраща военни и вода на наводнените села

Тази сутрин премиерът е говорил с областния управител на Пловдив

Той настоя, че трябва да се увеличи бюджетът на комисия по отношение на превенцията. Ако се засили акцентът по превенцията, бихме могли да спестим голяма част от разходите по възстановяване на последствия и няма да се стига до трагедии, подчерта Демерджиев.

Има достатъчно техника на терен, но хората, които помагат, са различни, обясни Демерджиев.

Работата на терен, свързана с проверката на горските територии на място, продължава. Няма незаконна сеч към момента в селата около Карлово, уточни заместник-министърът на земеделието.

На терен са специалистите от държавните горски предприятия, които подпомагат изнасянето на дървесината, натрупана в крайречните масиви. На трите определени към момента места е извадена около хиляда кубически метра дървесина, която ще бъде разпределена на населението.

Щетите по железопътната инфраструктура продължават да се отстраняват, уточни Красимир Папукчийски, заместник-министър на транспорта. Изпратена е техника - багери и самосвали.