"Български пощи" ЕАД ще разпространява и продава печатни издания в страната. Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното си заседание.

Кабинетът прие решение "Български пощи" ЕАД да извършва дейността по разпространение и продажба на печатни издания на територията на страната. Възлага се на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме необходимите действия включително ако е необходимо да инициира законодателни изменения.

Продават имоти на "Български пощи" и на НКЖИ, решиха министрите

Продават имоти на "Български пощи" и на НКЖИ, решиха министрите

Те са с отпаднала необходимост

"Български пощи" ЕАД е еднолично търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала. Дружеството разполага с необходимата инфраструктурна мрежа и човешки ресурси. По този начин ще се осигури ефективното разпространение на печатни издания в цялата страна. Това дава възможност за диверсификацията на разпространението без да се ограничава конкуренцията. 

"Български пощи" продават имот

"Български пощи" продават имот

Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител