Днес е последният ден, в който българите в чужбина могат да подадат писмено заявление по образец или да изпратят електронно заявление през сайта на Централната избирателна комисия, за да гласуват на изборите на 4 април, съобщава БНР.

Заявлението трябва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено чрез писмо до дипломатическото или консулското ни представителство в съответната държава.

В едно писмо може да има повече от едно заявление. Само изпратените чрез куриерска услуга заявления се считат за изпратени "по пощата чрез писмо", докато изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за такива.

До 25 февруари българите зад граница са подали общо 48 477 електронни заявления за гласуване. Хартиените са едва около 1,5% от общия брой.

Най-много са от Турция, Великобритания и Испания.

Сънародниците ни могат да гласуват в 69 държави на 4 април 2021 г.

Сънародниците ни могат да гласуват в 69 държави на 4 април 2021 г.

Лихтенщайн е единствената държава, която е отказала подобна възможност