Днес изтича срокът, в който политическите партии трябва да подадат пред Сметната палата финансовите си отчети.

До 26 март това са направили 42 от общо регистрираните 383 партии.

Финансови отчети в Сметната палата трябва да подадат всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Сметната палата ще публикува до 15 април на интернет страницата си представените от политическите партии годишни финансови отчети и декларациите към тях, както и наименованията на партиите, които не са подали отчети до 31 март.

При непредставяне на отчет глобата е от 1000 до 2000 лева. Ако партиите не подадат отчетите в срок, губят правото на държавна субсидия до следващите избори за народни представители.

Те няма да получат удостоверение от Сметната палата, за да участват в избори.