Плащания в брой остават до 10 000 лева, решиха депутатите, приемайки на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се изменят и други закони.

Със 101 гласа "за", 52 "против" и 9 въздържали се депутатите отхвърлиха предложението на правителството кешовите плащания да бъдат ограничени до 5 000 лева, съобщава БНТ.

Срещу намаляването на лимита се обявяват "Обединени патриоти", "БСП за България", ДПС и "Воля". Менда Стоянова-ГЕРБ защитава предложението, като отбелязва, че това е поредната мярка за борба със сивата икономика.

Менда Стоянова иска аргументи за тавана за кешовите плащания

Менда Стоянова иска аргументи за тавана за кешовите плащания

5 000 лв. е балансът

Красимир Янков от левицата коментира, че ако се приеме текста на правителството, всички разплащания над 5 000 лева ще минат през банковата система, ще бъдат с такси и така на практика се повишава данъчната тежест за гражданите. "Целта е, ако може през банките, и семки да си купуваме", заяви Павел Шопов от "Обединени патриоти". 

Отпада първоначалното предложение самоосигуряващите се лица да подават годишна данъчна декларация само по електронен път. Ако обаче годишната данъчна декларация бъде подадена до 31 януари на следващата година по електронен път, лицата ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

МС оптимизира ДДС, облага тютюна за наргиле и намалява кешовите плащания

Отново готвят таван на плащанията в брой

По ЗДДФЛ отпада отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация

Предприятията - платци на доходи, подават декларация за дължимите данъци само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г. С приетите на второ четене промени в Закона за ДДС златните монети се квалифицират като инвестиционно злато, ако отговарят на определени условия.

Принудителната административна мярка "запечатване на обект за срок до един месец" ще може да се прилага и към трето лице. Мярката ще може да се прилага, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване.

Десни партии възмутени от тавана на кешовите плащания

Десни партии възмутени от тавана на кешовите плащания

Четвъртият опит на ГЕРБ и финансовия министър за праг от 5000 лева е безочливо и скандално предложение, смятат те

Урежда се и корекцията на ползван данъчен кредит за стоки и услуги, като се предвижда тези разпоредби да влязат в сила от 1 декември 2017 г. Останалите изменения в Закона за ДДС влизат в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на разпоредбата, свързана с мястото на бандеролите на опаковките на тютюневите изделия.