ДСБ/Нова Република и "Да България" представиха позиция относно, намаляването на прага за кешови плащания на 5000 лева, определяйки го за безочливо лобиране в полза на банките.

"Парламентът прие на първо четене намаляване на прага на кешовите плащания от 10 хил. на 5 хил. лева. Това е четвърти опит на ГЕРБ и финансовия министър. Досега разумът надделяваше и тези скандални промени бяха спирани, но липсата на опозиция в Парламента води до такива абсурдни ситуации. Това е поредният пример, в който ГЕРБ облагодетелства големите играчи за сметка на допълнителни разходи за малкия бизнес и обикновения гражданин", коментират партиите.

МС оптимизира ДДС, облага тютюна за наргиле и намалява кешовите плащания

Отново готвят таван на плащанията в брой

По ЗДДФЛ отпада отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация

Припомнят до какво буха довеели тези мерки, според тях. Една от тях е, съществени допълнителни приходи за банките от такси и комисионни. Друга е увеличаване на сивата икономика. Хората ще бъдат принудени да откриват сметка в банка за покупка на автомобил. В районите със слабо развита банкова мрежа това ще означава разходи за транспорт до друго населено място. Налагането на подобни разходи ще мотивира много хора да декларират по-ниски стойности на сключените сделки, за да си спестят разходи.

"Не стигнаха 3 години на ГЕРБ и финансовият министър да изпълнят закона за акцизите и данъчните складове и да монтират контролни измервателни уреди на производителите на алкохол и цигари. Властта освобождава от контрол "големите" и прилага все по-рестриктивни мерки към "малките"", възмущават се сините.

В по-слабо развитите икономически региони има и по-слабо развита банкова мрежа. Намаляването на прага за кешови плащания ще се отрази особено негативно точно на най-бедните региони. Възможностите за правене на бизнес съществено ще се затруднят, защото например дори седмичното зареждане на магазин е на стойност над 5 хил. лева.

Отново предлагат таван за кешовите плащания от 5000 лв.

Отново предлагат таван за кешовите плащания от 5000 лв.

Министерството на финансите публикува предложение...

ДСБ/Нова Република и "Да България" смятат, че гражданите, които стриктно спазват закона ще понесат значителни негативни последствия в сравнение с тези, които са склонни да декларират занижени стойности на сделките, защото ще бъдат принудени да убеждават другата страна за откриване на банкови сметки и понасяне на допълнителни разходи.

"Намеса на държавата и банките в личното пространство на гражданите, за които ще се събира информация за повечето покупки. Ако тази информация не се съхранява достатъчно внимателно може да се превърне в обект на незаконна търговия и основание за изнудване и тормоз над граждани", обясняват ДСБ/Нова Република и "Да България".

Призовават депутатите, "които не са се сдружили с монополистите и твърдят, че работят за гражданите и малкия и среден бизнес да отхвърлят тези скандални предложения".