155 училища и детски градини получават 541 546 лева за доставки по схемата "Училищен плод".

Правителството прие решение за предоставяне на средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 541 546 лева.

Разходите за реализиране на проекта са в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет за 2019 г. средства.

Училищните директори вече избират сами доставчиците на плодове и мляко

Училищните директори вече избират сами доставчиците на плодове и мляко

Правителството реши да отпадне служебният избор