С решение на министрите от кабинета "Борисов-3" се отпускат 30,5 млн. лв. за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели, плодове и зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя, съобщиха от МС.

На онлайн заседание правителството oдобри 30,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели, плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, чрез помощ de minimis. 2,5 млн. лв. от средствата са за преструктуриране на разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г.

С 19 млн. лева подпомагат земеделците по програма de minimis

С 19 млн. лева подпомагат земеделците по програма de minimis

Разплащането е до 16 октомври

Общият финансов ресурс по държавна помощ de minimis е в размер на 49 млн. лв., с него ще се подпомогнат животновъди, пчелари, земеделски производители, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза.