Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха проектите на два меморандума, с които се уреждат отношенията между страните, участващи в Центъра за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана IAMD СОЕ, съобщиха от Министерския съвет след днешното правителствено заседание.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Гръцката Република, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на националната отбраната на Република Турция от името на Правителството на Република Турция относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана (IAMD СОЕ).

Одобрен е също проект на Меморандум за разбирателство между посочените страни, както и Щаба на Върховния Главнокомандващ на НАТО по трансформацията, относно функционалните взаимоотношения с Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана (IAMD СОЕ).

Двата меморандума представляват международни договори, с които се уреждат отношенията между страните, участващи в Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана IAMD СОЕ.

Със създаването на центрове за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности (Centers of Excellence-CoEs), какъвто е и настоящият център, НАТО осигурява специализирана експертиза в областите на дейност на Алианса на принципа на доброволното участие и принос от държавите-членки. Тези центрове не са част от структурата на военните сили на Организацията.

Одобрени са Ноти за присъединяване на Словения, Хърватия и Черна гора и към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита

На днешното заседание министрите приеха и решение за одобряване на Ноти за присъединяване на Република Словения, Република Хърватия и Черна гора и Технически споразумения за принос на Република Финландия и Конфедерация Швейцария към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита (NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence - CCD CoE) в Талин, Естония.

Присъединяването на горепосочените държави ще допринесе за по-ефективно изпълнение на функциите и задачите на CCD СоЕ, в т.ч. и на предоставяните услуги на CCD СоЕ към страните-членки в областта на разработването на доктрини, идентифициране на поуки от практиката, научноизследователска и развойна дейност, обучение и поддържане на експертен капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и способности за кибер отбрана. България е пълноправен член на CCD СоЕ от 18 юни 2019 г.

Решението предвижда заместник-националният военен представител в Съюзното командване на НАТО по трансформациите в Норфолк, САЩ да бъде упълномощен да подпише за Министерство на отбраната Нотите за присъединяване на Република Словения, Република Хърватия и Черна гора и Техническите споразумения за принос на Република Финландия и Конфедерация Швейцария към CCD СоЕ, като същите ще влязат в сила от датата на тяхното подписване, без последващо утвърждаване.