Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 22 и 23 юни в Брюксел

На заседанието на Европейския съвет държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС ще приемат заключения по темите "Сигурност и отбрана", "Работни места, растеж и конкурентоспособност", "Миграция", "Парижкото споразумение относно изменението на климата", "Дигитална Европа" и "Външни отношения".

Създават Европейски фонд за отбрана срещу 5,5 млрд. евро годишно

Създават Европейски фонд за отбрана срещу 5,5 млрд. евро годишно

Финансират съвместни изследвания за отбранителни технологии и продукти

Като външна граница на ЕС България ще отстоява позицията, че държавите членки на първа линия следва да разполагат с цялата налична информация относно дадени физически лица, което да направи възможно успешното му установяване и предприемане на последващи действия.

Страната ни ще настоява и за ефективно прилагане на набор от мерки в областта на миграцията и защитата на външните граници. Тези мерки предвиждат продължаването на подкрепата за държавите на предна линия, последователното и пълно прилагане на съвместното изявление на ЕС - Турция от 18 март 2016 г., както и изпълнението на съществуващите реадмисионни споразумения с трети страни и сключване на нови при необходимост. Мерки в областта на миграцията и защитата на външните граници минават и през ефективното прилагане на принципите за отговорност и солидарност.

На срещата на върха България ще призове за по-нататъшно развиване на необходимите структури с оглед прилагане на по-ефективни мерки за борба с радикализацията, включително по отношение на разпространението на радикализиращо съдържание в интернет.

Съвет „Външни работи“ приветства напредъка в изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС

Съвет „Външни работи“ приветства напредъка в изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС

Изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност, Източното партньорство и ситуацията в Африканския рог

България ще подкрепи и задълбочаването на интеграционните процеси в областта на европейската отбрана, основано на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност, което не трябва да дублира компетенциите на НАТО и водещата му роля в колективната отбрана на Европа.

Европейският съвет ще проведе заседание и във формат ЕС-27 във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. На заседанието ще се обсъди актуалното състояние на преговорите по Брекзит, като ще бъде потвърден мандатът за воденето на преговори с Великобритания. България ще потвърди позицията си, че преговорният мандат трябва адекватно отразява защитата на интересите на ЕС и неговите граждани.

Начало на преговорите за Брекзит

Начало на преговорите за Брекзит

Сред основните точки е изискването

На заседанието на Европейския съвет на 23 юни министър-председателите на Естония, България и Австрия ще представят официално в Брюксел 18-месечната програма за председателството на Съвета на ЕС от 1 юли 2017 до 31 декември 2018 г.

Припомняме, вчера, 20 юни, Съветът по общи въпроси одобри с единодушие в Брюксел 18-месечната програма за председателството на Съвета на Европейския съюз на Триото Естония - България - Австрия.

Одобриха програмата за председателството на Триото Естония-България-Австрия

Одобриха програмата за председателството на Триото Естония-България-Австрия

Западните Балкани са приоритет на Българското председателство

Правителството одобри също българската позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика", което ще се проведе на 26 юни в Люксембург. Заседанието ще се проведе в състав министри на енергетиката.

Очаква се на заседанието министрите да постигнат общ подход по законодателните предложения за енергийната ефективност, част от пакета "Чиста енергия за всички европейци".

Габриел обеща да работи за опазване на данните на европейците от чужди очи

Габриел обеща да работи за опазване на данните на европейците от чужди очи

Парламентът ще гласува в пленарна зала през юли

Одобрени бяха и резултатите от проведени през май и юни четири заседания на Съвета на ЕС.

Припомняме, на 18 май в Малта министрите по енергетика дискутираха теми, свързани с рамката за енергийната ефективност на ЕС до 2030 г. В периода 21 - 23 май Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе неформално заседание в Малта, където беше обсъдена темата Климатичните изменения и водните ресурси в ЕС: възникващи предизвикателства пред селското стопанство". На 19 май в Брюксел се проведе заседание на Съвета "Външни работи/Развитие", където беше одобрен текстът на новия Европейски консенсус за развитие. На 8 и 9 юни в Люксембург се проведе заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи, където министрите на вътрешните работи обсъдиха предложението за създаване на Европейска система за оторизиране на пътуванията (ETIAS), законодателните предложения в областта на Шенгенската информационна система и актуалната миграционна обстановка в ЕС.