Правителството одобри програмата за безлихвени кредити за нуждаещи се по време на пандемията. Тя е с бюджет от 200 милиона лева, разработена е от Българската банка за развитие.

Това е антикризисна мярка за защита на хората в условията на пандемия и oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020 г. извънрeднo пoлoжeние, уточняват от пресцентъра на МС.

Успоредно с нея се формира и финансов пакет от европейски средства от над 870 млн. лева, чрез който ще се подпомагат граждани и предприятия,.

Всяко лице, което отговаря на условията за безлихвените заеми, ще има право на един кредит до 4 500 лв. За него ще може да кандидатства до 31.12.2020 г. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Те ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата ще имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса или комисиона за това.

Условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за да получат финансиране, както и самият механизъм за кредитирането са описани в документа, чието пълно наименование е "Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19".

Безлихвените заеми за граждани, засегнати от кризата, тръгват втората половина на април

Безлихвените заеми за граждани, засегнати от кризата, тръгват втората половина на април

Засега се предвижда заемите да са двугодишни, но се мисли и за 5 години с три години гратисен период

Програмата ще бъде обезпечена със средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие.

Решението за безлихвените кредити е част от мерките, които Министерският съвет предприема за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19. То цели запазването на заетостта и икономическото благосъстояние на гражданите в ситуация на рязък спад в икономическата активност, затваряне на предприятия, опасност от масови фалити, междуфирмена и публична задлъжнялост.

Вдигат капитала на ББР с 500 млн. лева за подкрепа на бизнеса

Вдигат капитала на ББР с 500 млн. лева за подкрепа на бизнеса

Инвестицията е безлихвена, но не и безплатна

Кабинетът прие и друго решение, с което се преразпределя приносът от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. в подкрепа на мерки, целящи минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

Към оперативните програми за развитие на човешките ресурси и конкурентоспособност се пренасочва ресурс от други програми в размер на над 233 млн. лева. С тези средства ще се финансират схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия като временна мярка в отговор на кризата.

Наред с прехвърлените от други оперативни програми средства, оперативните програми "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност" и "Региони в растеж" ще насочат и свой вътрешен, неразпределен ресурс от недоговорени средства и спестени пари от текущи операции в отговор на кризата.

По този начин се формира финансов пакет от европейски средства от над 870 млн. лева, с който ще бъдат финансирани мерки в сферата на здравеопазването и от социално-икономически характер за подкрепа на непосредствено засегнатите от кризата лица и предприятия.

Проектите на приетите две правителствени решения бяха внесени като допълнителни точки на днешното извънредно заседание на Министерския съвет.